LAI YIT CHEN,
ARIES’CA

连续8届


CHIN KAH YUEN,
JANE’ AM

连续3届


CHIN KAH YEE,
ZOEY

连续2届


POH SENN NEE,
SANDY

连续2届


LIM POH YIN,
AGNES

1届


SIOW KIAN YEE,
KENNY’ AM

1届


WAN SHEIK SHAN,
JANICE

1届


TEH GAIK CHEONG,
GAM

连续7届


FOO XUE JUN,
JUNE

连续3届


KOH CHENG WAN,
NIKO

连续2届


SOH SIEW CHING,
GREEN

连续2届


ONG SZE YIN,
RACHEL

1届


SOH SIEW FERN,
CHARMMY

1届


TAN MEI POH,
TAMMY’ AM

连续6届


LEE KHA HOI,
HOEY

连续3届


LEE SOO HOON,
NICO

连续2届


JUAN SHU HUI,
JOANNE

1届


YONG SIEW YIN,
PENNY

1届


STEVEN DING
CHOW HANG

1届


WONG DI YING,
DEPHY

连续5届


SAW KOK SOON,
JACKSON’ GAM

连续3届


NG CHING LI,
ANGELINE

连续2届


KU WEI JUN,
CHESTER

1届


SAW KOK HEONG,
EDISON

1届


TAN SAY YEAN,
YEANNIE

1届